In ảnh lên đá ( 15x15)
Giá : 150.000 VNĐ
 Đơn hàng
Lượt xem : 2,244
Lượt bình chọn : 1
In hình lên đá ( 13x22 )
Giá : 180.000 VNĐ
 Đơn hàng
Lượt xem : 2,119
Lượt bình chọn : 1
In hình lên đá ( 14x29)
Giá : 230.000 VNĐ
 Đơn hàng
Lượt xem : 2,241
Lượt bình chọn : 2
In hình lên đá (loại to 20x30 )
Lượt xem : 2,491
Lượt bình chọn : 2
In hình lên đá (loại nhỡ 15x20 )
Lượt xem : 2,835
Lượt bình chọn : 3
In hình ảnh lên gạch men
Giá : 120.000 VNĐ
 Đơn hàng
Lượt xem : 3,108
Lượt bình chọn : 2